เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่1/2551


ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชุม ครั้งที่ 1/2551  ในวันเสาร์ที่  21  มิถุนายน 2551  เวลา 15.00 น.-17.00น. ณ ห้องประชุมยอห์น  แมรี่  ชั้น 2 อาคารยอห์น แมรี่ สำหรับกรรมการสมาคมฯ ที่มีวาระการประชุม  ขอแจ้งนัดหมายเตรียมประชุม เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเล็ก  อาคารยอห์น  แมรี่  และขอให้ทุกท่าน สวมสูทสมาคมฯ  มาเพื่อถ่ายรูปรวมและถ่ายรูปบุคคล  ในวันดังกล่าวด้วย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep