กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2551


                                                กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2551


*  วันที่  16  มิ.ย. 2551        เวลา 8.10 น.- 9.00 น.                ป.2 - ป.4          ใต้อาคารราฟาแอล
*  วันที่  17 มิ.ย.  2551        เวลา 8.10 น.- 9.00 น.                ป.5 - ป.6          ใต้อาคารราฟาแอล
                                                  เวลา 9.30 น.- 10.30 น.              ม.1 - ม.6          ใต้อาคารราฟาแอล
*  วันที่  19 มิ.ย.  2551        เวลา 8.10 น.- 9.00 น.                ป.2 - ป.6          หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
*  วันที่  20 มิ.ย.  2551        เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป    ทุกระดับชั้น    หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep