บริษัท ฟิล์มมิวสิค คอมพานี จำกัด จะเข้ามาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสอนแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล


  บริษัท ฟิล์มมิวสิค คอมพานีจำกัด จะเข้ามาจัดกิจกรรม Level Up Prepare to Win ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสอนแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา ให้กับนักเรียน  โดยมี คุณเรวดี  สีท้าว นักกีฬาทีมชาติไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ สนามวอลเลย์บอล ด้านอาคารราฟาแอล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชมรมกีฬาระดับชั้น ป.5 - ป.6  จำนวน  100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีครูพลศึกษาที่รับผิดชอบชั่วโมงชมรมเป็นผู้ดูแล

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง

Keep