เชิญงานบุคคล ประชุมครั้งที่ 5/2551


เชิญคณะครูและเจ้าหน้าที่งานบุคล ประชุมในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep