ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่สมัครเป็นนักกีฬาในการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 17


ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนใจสมัครเป็นนักกีฬาในการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 17" ซึ่งในครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยลงชื่อสมัครเป็นนักกีฬาประเภทที่ตนถนัดได้ไม่เกิน 2 ประเภท บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 16-วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพิเศษ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง

Keep