ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกร้านจัดทำเสื้อสีประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ


ตามที่โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านจัดทำเสื้อสี (คำสั่งที่ 22/2551) ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินงาน ขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุม วันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน  2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep