ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  จำนวน19 คน  ดังนี้


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 842 ครั้ง

Keep