ขอเชิญคุณครูคำสอนประชุมครั้งที่ 2/2551


ขอเชิญคุณครูคำสอนทุกท่านประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. - 17.00 น. ณ ห้องงานอภิบาล เพื่อสรุปงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep