Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี กับผลการแข่งขันฟุตบอลไพรมิเตอร์ คัพ 2012 (รอบชิงชนะเลิศ)
 

ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการไพรมิเตอร์ คัพ 2012 รุ่นอายุ 14 ปี ณ สนามเทพหัสดิน

ผลการแข่งขัน

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 4- 1

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ  
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10059 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10392 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เนติ    สูนยะไกร (ออกเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24488
นาย  ปกเกล้า    มีสติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24489
นาย  วนัช    วงศ์วิเชียร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24490
นาย  คงเดช    บ่อหน่าย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24491
นาย  กิตติพงษ์    แสนสนิท
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24492
นาย  ยุทธพิชัย    เลิศล้ำ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25045
นาย  ชินธันย์    จักรทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21698
นาย  ศุภกิตต์    สุขช่วย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22573
นาย  ณัฐวริศร์    ยอดนวล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22574
นาย  นพวิชญ์    เพ็ชรอ้อม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22576
นาย  สิรภพ    สะอาดเอี่ยม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22579
นาย  นวพล    เลิศล้ำ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22580
นาย  ถิรพล    ธนชาตกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22602
นาย  อนนต์    สมากร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23555
นาย  สุภชัย    วงศ์สุวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25374
นาย  รัฐนันท์    รามัญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23556
นาย  อนุชา    สุทิพยกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22586
นาย  อนันต์    สุรัตนศิลป
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22587
นาย  ธนดล    ปกรณ์เลิศ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23557
นาย  อภิสิทธิ์    มีพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25044
นาย  ทอฝัน    มหาวิจิตร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22581
นาย  ฐาป์นพัต    วงศ์เพ็ชรพูน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22582
นาย  ภูวนาถ    คำแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22584
นาย  ชยพล    ทรัพย์มา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24494
นาย  ธนภัทร    ข่าทิพย์พาทีมาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 472 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน