Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี กับผลการแข่งขันฟุตบอลรายการไพรมิเตอร์ ( รอบชิงชนะเลิศ )
 

ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการไพรมิเตอร์ คัพ 2012 ( รอบชิงชนะเลิศ ) รุ่นอายุ 16 ปี ณ สนามเทพหัสดิน

ผลการแข่งขัน

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ทีมโรงเรียนเทพศรินทร์  4 - 0

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ  
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10059 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20061 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22585
นาย  ปณวัตร    ปราบสมรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24486
นาย  วชิรวิทย์    อภินันทชาติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22588
นาย  ชินภัทร์    ลีเอาะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23558
นาย  สรวิทย์    พานทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22589
นาย  ชาติชาย    แสงดาว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24567
นาย  คชาธิป    ศรีประกร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21041
นาย  เสกสรรค์    สมนึก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23586
นาย  สุชานนท์    มะลิซ้อน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21702
นาย  อรรถวิท    สุขช่วย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23559
นาย  ปฏิภาณ    ปิ่นเสริมสูตรศรี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20782
นาย  สุประวีณ์    มีประทัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22623
นาย  สุระเดช    กลั่นขำ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22622
นาย  คชภัค    ธาราเศรษฐ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22621
นาย  ศรัณญ์    พวงบุตร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24496
นาย  พัสกร    ศรีทับทิม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20977
นาย  วิริทธิ์พล    ชนกกวินกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20773
นาย  ธนพล    เวชยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20774
นาย  พีรพงศ์    ปัญญานุมาภรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20775
นาย  เชิดชนก    ชูเมือง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20780
นาย  ศรุต    รุ่งบุญคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22628
นาย  ศรุต    สนธิเพชรมาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 638 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน