กำหนดการรับชุดลูกเสือที่สั่งจองจากโรงเรียน


งานจัดซื้อได้วัดตัวนักเรียนที่สั่งจองชุดลูกเสือเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตัดเย็บ ซึ่งจะนำส่งให้กับนักเรียน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep