ขอเชิญคณะกรรมการงานวัดผลและวิจัยประชุมครั้งที่ 4/2551


ขอเชิญคุณครูคณะกรรมการงานวัดผลและวิจัยทุกท่าน  ประชุมในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551  เวลา 08.00 น. ณ. ห้องวัดผลและวิจัย    จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง

Keep