ชมภาพความสนุกสนานกับโครงการ TARO to School 2008 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551  งานแนะแนวร่วมกับเว็บไซต์ Eduzones จัดกิจกรรม TARO to School 2008 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้จัดบรรยายการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับเด็กไทย ในหัวข้อ " เรียนอย่างไรจะไปรุ่ง " แนวทางเพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานในอนาคต  ณ หอประชุม หลุยส์มารีฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง

Keep