Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
 
ไฟล์แนบ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานแนะแนว

งานบริหารสำนักงานคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน