ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep