การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551


ประชาสัมพันธ์ข่าว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
1. กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน (มหาวิทยาลัยนานาชาติ)  จัดทดสอบเข้าศึกษาต่อและสอบชิงทุนการศึกษาประจำปี  แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  2551  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ 
    ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ มิสปิยาภัทร์  วิบูลย์ศรีสัจจะ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องแนะแนวระดับมัธยมศึกษา  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://engineering.asianust.ac.th  หรือ http://www.efau.org

2. สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  คัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ  โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นนักกีฬาของโรงเรียน หรือ ผู้ที่มีความถนัดและสนใจในด้านกีฬา
2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
2.4 เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือมีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ เช่น ศิลปะ  ดนตรี ฯลฯ
สนใจติดต่อได้ที่มิสปิยาภัทร์  วิบูลย์ศรีสัจจะ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้อง    แนะแนวระดับมัธยมศึกษา

3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา  ประกอบด้วยกีฬาบาสเกตบอลชาย /หญิง  นักกีฬากอล์ฟชาย และนักกีฬา          เชียร์ลีดเดอร์ชาย / หญิง  ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
3.1 รอบที่ 1  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2551
3.2 รอบที่ 2  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31  มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2551
สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิสปิยาภัทร์  วิบูลย์ศรีสัจจะ  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 340 ครั้ง

Keep