ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”


ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 8 คน ที่เป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครและนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”  (The 28th National Youth Games, Phuket Games 2012) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555  ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 8 คน ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่

1.  นายสุทธิชล  พลกัลป์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่

2.  นายศักยะ   สูตรเลข  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว

3.  นายณัฐปพนต์  กิจไพบูลย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  นักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ประเภททีมชาย

4.  นายสิริวุฒิ  กิจการเดชวุฒิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย

5.  นายทักษ์ดนัย  บุญรอด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม

6.  นางสาวสุรีย์พร  ชัยทองวงศ์วัฒนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม

7.  นางสาวณัชชา  แสงโชติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง

8.  เด็กหญิงฤทัยชนก  ไล้สวน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภททีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่

 

ม.อลงกรณ์  แสงโชติ

ครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 622 ครั้ง

Keep