Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้แชมป์ฟุตบอล 18 ปี ประเภท ก
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับแชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก จากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นเกมลูกหนังระดับนักเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย โดยแข่งขันระหว่างโรงเรียนที่มีผลงานสูงสุดของประเทศ 10 โรงเรียน ได้แก่    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,โรงเรียนอัสสสัมชัญธนบุรี ,โรงเรียนอัสสัมชัญ ,พาณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ,โรงเรียนกีฬาขอนแก่น ,โรงเรียนกีฬาพรรณบุรี ,โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ และโรงเรียนปทุมคงคา            นอกจากนั้น  นายอรรถพงศ์ หนูพรหม ได้รับตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยม และนายธร สอระภูมิ ได้รับตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นปีแรกของโรงเรียนที่ขึ้นชั้นประเภท ก นับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมประจำปี• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ
โครงการอบรม คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน