ประชุมพนักงานจำหนายสินค้าร้าน Big A


            ประชุมพนักงานจำหน่ายสินค้าร้าน Big A  ครั้งที่ 5/2550  ในวันพฤหัสบดีที่  10 มกราคม  2551  เวลา  13.00 น.
ณ ร้านจำหน่ายสินค้า Big A

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบัญชีและงบประมาณ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง

Keep