ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ครั้งที่ 24/2550


      ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินครั้งที่  24/2550 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม  2551 เวลา 13.40 น. ณ ห้องการเงิน อาคารรัตนบรรณาคารชั้นล่าง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบัญชีและงบประมาณ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 212 ครั้ง

Keep