Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรสุดา อรรถวรเดช ชั้น ม.1B ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Chess Olympiad 2012
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรสุดา อรรถวรเดช ชั้น ม.1B ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Chess Olympiad 2012 ประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2555 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์โลกของหมากรุกสากล โดยเด็กหญิงวรสุดา เป็น 1 ในทีม 5 คน ของประเทศไทยได้รับรางวัลอันดับ 3 Category E และได้รับตำแหน่งระดับโลกของสหพันธ์หมากรุกโลก ในตำแหน่ง WCM (Women Candidate Master)• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23160
 วรสุดา    อรรถวรเดชมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 201 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน