ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรสุดา อรรถวรเดช ชั้น ม.1B ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Chess Olympiad 2012


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรสุดา อรรถวรเดช ชั้น ม.1B ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Chess Olympiad 2012 ประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2555 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์โลกของหมากรุกสากล โดยเด็กหญิงวรสุดา เป็น 1 ในทีม 5 คน ของประเทศไทยได้รับรางวัลอันดับ 3 Category E และได้รับตำแหน่งระดับโลกของสหพันธ์หมากรุกโลก ในตำแหน่ง WCM (Women Candidate Master)


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep