ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556


1. นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 289 ครั้ง

Keep