Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
 

1. นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17152
นาย  ศวัส    เทพชาตรีมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 277 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน