Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2556
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนราฟาแอล  และ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์แนบ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน