ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีไทยในงานศิลหัตถกรรมระดับชาติ และวันวิชาการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ในงานศิลหัตถกรรมระดับชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ผลการแข่งขันมีดังนี้
 
 
1. ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค ม.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทขิม และจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2555
2. ด.ช.ภูมิชนก ระดมกิจ ป.3B ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทระนาดเอก
3. ด.ญ.ศศิรา ลาภบุญเลิศ ป.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทจระเข้
4. ด.ญ.วิมพ์วิภา เชื่อมวราศาสตร์ ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 ประเภทขิม
5. ด.ช.จิรเมธ พรทิพย์สกุล ป.5/1 และด.ญ.วรัญญา พนาภาส ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การประกวดประเภทวงเครื่องสาย ระดับประถมศึกษา
6. ด.ญ.ชนนิกานต์ พันธกานกุล ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทซอด้วง
7. ด.ญ.ณัฏฐพร ฮีงวัฒนากุล ป.5/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทซออู้   และ
8. ด.ช.จิรายุส สวนชัง ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทขลุ่ย
 
สำหรับการประกวดวงเครื่องสายประกอบร้องระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3
 
โดยมีมิสนิภาพรรณ ระดมกิจ มาสเตอร์ปริญญา ช่างกลึงกูล และมิสชลธิชา ทรัพย์รังสี และอาจารย์ธนาธิป ไตรพิทยกุล เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 422 ครั้ง

Keep