ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพ โครงการประกวดถ่ายภาพ 50 ปี อัสสัมชัญธนบุรี


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดในโครงการประกวดถ่ายภาพ 50 ปี อัสสัมชัญธนบุรี โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ทางโรงเรียนจะทำการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายจากการประกวดในครั้งนี้ที่บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง

Keep