Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556
 

ตามที่ทางโรงเรียนได้เปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รักษาสิทธิ์เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 สิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์เรียนต่อ มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา   หากไม่มีรายชื่อปรากฎ  กรุณาติดต่อ มิสพัชมณฑ์  พนมกิจ  โทร 02-8079555 ต่อ 311


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 157 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน