ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556


ตามที่ทางโรงเรียนได้เปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รักษาสิทธิ์เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 สิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์เรียนต่อ มีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา   หากไม่มีรายชื่อปรากฎ  กรุณาติดต่อ มิสพัชมณฑ์  พนมกิจ  โทร 02-8079555 ต่อ 311


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep