ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ" สาขาศิลปะ


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ" สาขาศิลปะ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยเด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2005 ครั้ง

Keep