Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
 สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรศิษย์เก่า ACTA ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2551 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยจะมีพิธีปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอลใหญ่ และจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน