ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่1ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B และ เด็กชายภูรินท์  อารีย์สว่างกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG ) ประจำปีการศึกษา 2555


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 225 ครั้ง

Keep