Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่1ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B และ เด็กชายภูรินท์  อารีย์สว่างกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG ) ประจำปีการศึกษา 2555• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22654
นาย  ปุณณวิช    ธุวจิตต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18822
นาย  ภูรินท์    อารีย์สว่างกิจมิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน