ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556


- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นาย หฤทธิ์ ปึกขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

2. นาย เกียรติอุดม เกียรติสูงส่งบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล MUIC

1.  นายภาสวัส  อาจณรงค์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 244 ครั้ง

Keep