ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ (กสพท.)


  • คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย  วรทย์ ปัญสุวรรณวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

นาย พงศ์อมร รัตนศิริพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว สุวนันท์ สินส่งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2556 ต้องทำการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ

รอผลคะแนน O-NETอีก60 %

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 262 ครั้ง

Keep