Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ "อาชีพสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน"
 

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญา  วัชโรดมประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2B ที่ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ "อาชีพสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน"  ได้รับรางวัลทุนการศึกษาซัมเมอร์คอร์ส ณ ประเทศสิงคโปร์ จากบริษัท เจ้นท์ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ เน็ทเวิร์ค จำกัด  และ ด.ช.อดิศร  วชิรานันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ทั้งนี้ นักเรียนชมรม ACT Media งานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทั้ง 2 คนค่ะ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10186 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24097
นางสาว  พิชญา    วัชโรดมประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21164
นาย  อดิศร    วชิรานันท์


 
 • ประกาศผลรางวัลคลิปวีดีโอ "อาชีพสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน"

 • มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 298 ครั้ง จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน