ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรคพล นภาลักษณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นายอรรคพล นภาลักษณ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกเคมี


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 357 ครั้ง

Keep