Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรคพล นภาลักษณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นายอรรคพล นภาลักษณ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกเคมี• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20147
นาย  อรรคพล    นภาลักษณ์มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 345 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน