ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556


- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

1. นาย ธนภณ แสงสัมฤทธิ์สกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

2. นางสาว ภัทรวรรณ สิทธิสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาการการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

1. นางสาว สุรัสวดี คำทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี สาขา วิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

1. นาย พงศ์ธร ปรีดิ์เปรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 376 ครั้ง

Keep