Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิฑูรย์ เนียมนาค ชั้นม.3/8 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จากการแข่งขันรายการประกวดเดี่ยวขิมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
 

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิฑูรย์ เนียมนาค ชั้นม.3/8 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จากการแข่งขันรายการประกวดเดี่ยวขิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยได้รับเหรียญเงิน และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10099 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการพิเศษ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10530 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  วิฑูรย์    เนียมนาค            การแข่งขันรายการประกวดเดี่ยวขิมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ( อัลบั้ม 5154 วันที่ 18 ก.พ. 2556)
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน