ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556

  1. นาย จิรายุ อึ้งวานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์ สาขา ดนตรีเชิงพานิชย์
  2. นาย ฉัตรชัยนนท์ ตระกูลเวียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์
  3. นางสาว รุจิรา วุฒิเสลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 194 ครั้ง

Keep