Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาฟุตบอล เก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศสิงคโปร์
 นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 2 คน คือ นายอรรถพงศ์ หนูพรหม และนายตามีซี หะยียูโซะ เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกตัว เป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแทมปิเนส ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน