ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา (ป.3-ป.5) ปีการศึกษา 2555


      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ PRE-ประถมศึกษา (ป.3-ป.5)  ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(ประถม) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัล 4 คน ได้แก่

1.  ด.ช.ปุณณวิช  ธุวจิตต์   ป.3B ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ

2.  ด.ช.พัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร  ป.3/2 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4วิชาแรก) ของระดับชั้นป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

3.  ด.ช.ธัชพันธุ์ เสริมศรีสุวรรณ ป.4/1 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4วิชาแรก) ของระดับชั้นป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

4.  ด.ช. บุรชัย  หงส์ประภัศร ป.5/1 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 411 ครั้ง

Keep