ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมินทร์ บุญประภากร ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 ในการสอบวิชาทฤษฎีดนตรี


ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายภูมินทร์ บุญประภากร ชั้น ม.2/6 ที่ผ่านการสอบวิชาทฤษฎีดนตรี จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบเกรด 3 ด้วยคะแนน 94.5 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep