Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมินทร์ บุญประภากร ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 ในการสอบวิชาทฤษฎีดนตรี
 

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายภูมินทร์ บุญประภากร ชั้น ม.2/6 ที่ผ่านการสอบวิชาทฤษฎีดนตรี จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบเกรด 3 ด้วยคะแนน 94.5 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  ภูมินทร์    บุญประภากรมิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน