ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 15 คน


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 374 ครั้ง

Keep