ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2555 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง

Keep