Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ณ รัฐฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

เด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2556 ณ รัฐฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขันเด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม 3-6-3 Relay

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3 Overhead

รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม Head-To-Head Cycle

รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม 3-6-3 Head-To-Head

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว Cycle

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10124 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24480
นาย  กิตติธัช    ไกรวุฒิวงศ์มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 378 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน