ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ณ รัฐฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา


เด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2556 ณ รัฐฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขันเด็กชายกิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม 3-6-3 Relay

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3 Overhead

รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม Head-To-Head Cycle

รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม 3-6-3 Head-To-Head

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว Cycle


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 392 ครั้ง

Keep