แจ้งนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2556


งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2556 จึงขอแจ้งนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนทราบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัยโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 259 ครั้ง

Keep