Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธราทร นามสง่า ชั้น ม.3/3 ที่ได้ลำดับ 25 ของโลกจากการแข่งขัน Paragliding Accuracy World Cup 2013 ร่มร่อนลงเป้าแม่นยำ ชิงแชมป์โลก
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธราทร นามสง่า ชั้น ม.3/3 ที่ได้ลำดับ 25 ของโลกจากการแข่งขัน Paragliding Accuracy World Cup 2013 ร่มร่อนลงเป้าแม่นยำ ชิงแชมป์โลก เมื่อวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2556 ณ เขาใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (ได้ลำดับที่ 25 ของโลก ลำดับที่ 10 ของไทย) ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน WorldGame 2013 ณ ประเทศเซอร์เบีย ทั้งนี้ ผลการแข่งขันกีฬาร่มร่อนของเด็กชายธราทร นามสง่า ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

รางวัลเหรีญเงิน การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยร่มร่อนลงเป้าแม่นยำ ประเภททีม ( Team Accuracy) เมื่อวันที่  8-10  มีนาคม 2556  ณ เขาใหญ่  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

รางวัลเหรีญทอง การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติมหาสารคามเกมส์ร่มร่อนลงเป้าแม่นยำประเภททีม Accuracy เมื่อวันที่ 16-28 มีนาคม 2556 ณ อุทยานน้ำพอง  เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

รางวัลเหรีญทองแดง การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยร่มบิน บุคคลชาย เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2556 ณ คลองสวนพลู  อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20837
นาย  ธราทร    นามสง่ามิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน