แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน


        แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep