ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กมลวรรณ กุศลสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กมลวรรณ กุศลสวัสดิ์ เลขประจำตัว 26301 ชั้น ป.6/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

ในการแข่งขันเทนนิส สมุทรสาคร-ช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2556 ภาคกลาง ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2556 ณ สนามเทนนิสสาครบุรี (ศาลหลักเมือง) และสนามเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 495 ครั้ง

Keep