Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กมลวรรณ กุศลสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี
 

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กมลวรรณ กุศลสวัสดิ์ เลขประจำตัว 26301 ชั้น ป.6/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

ในการแข่งขันเทนนิส สมุทรสาคร-ช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2556 ภาคกลาง ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2556 ณ สนามเทนนิสสาครบุรี (ศาลหลักเมือง) และสนามเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2


มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 481 ครั้ง จาก งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน