นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษรุ่นอายุ 18 ปี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย


ตามที่ กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนปักกิ่งคัพ  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 โดยมีนักกีฬาของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน ดังรายชื่อ

1. นายอรรถวิทย์  สุขช่วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

2. นายสุประวีณ์  มีประทัง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

3. นายฐิติวัฒน์  มาสุข  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

4. นายชัยณรงค์  ชูชิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 584 ครั้ง

Keep