Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษรุ่นอายุ 18 ปี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
 

ตามที่ กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนปักกิ่งคัพ  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 โดยมีนักกีฬาของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน ดังรายชื่อ

1. นายอรรถวิทย์  สุขช่วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

2. นายสุประวีณ์  มีประทัง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

3. นายฐิติวัฒน์  มาสุข  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

4. นายชัยณรงค์  ชูชิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10059 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20061 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20782
นาย  สุประวีณ์    มีประทัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21702
นาย  อรรถวิท    สุขช่วย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22624
นาย  ฐิติวัฒน์    มาสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22627
นาย  ชัยณรงค์    ชูชิตมาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 571 ครั้ง จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน