ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะเมต โลหิตานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สามารถสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสงดความยินดีกับ นายปิยะเมต  โลหิตานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายธรณีวิทยา ครั้งที่ 7 ของบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โอกาสที่สามารถสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและการพัฒนาธุรกิจพลังงานของประเทศชาติ ผลักดันให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งในปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก  


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 375 ครั้ง

Keep