Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะเมต โลหิตานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สามารถสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสงดความยินดีกับ นายปิยะเมต  โลหิตานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายธรณีวิทยา ครั้งที่ 7 ของบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โอกาสที่สามารถสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและการพัฒนาธุรกิจพลังงานของประเทศชาติ ผลักดันให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งในปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก  • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16770
นาย  ปิยะเมต    โลหิตานนท์มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 362 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน