Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “SCG Junior Badminton Championships 2013 ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย”
 

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “SCG Junior Badminton Championships 2013 ครั้งที่ 33” รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556  ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขัน

1. ด.ญ. ภัทรสุดา  ไชยวรรณ  ม.1/7

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

2. ด.ช. พิชญะ  จีนะดิษฐ์  ม.2/6

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

3. ด.ช. พชรพล  นิพรรัมย์  ม.3/5

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

4. น.ส. มัทนา  เหมรัชตานันต์  ม.3/4

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

5. น.ส. ฤทัยชนก  ไล้สวน  ม.4/6

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

6. นาย กฤษ  ตันติอนันท์กุล  ม.5/8

-  รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7. นาย สิรวิชญ์  สุหฤทดำรง  ม.6/6

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

8. นาย ธนดล  จำปาน้อย  ม.6/8

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ม.อลงกรณ์ แสงโชติ

ครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10119 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23227
นางสาว  ภัทรสุดา    ไชยวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19986
นาย  พิชญะ    จีนะดิษฐ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21339
นาย  พชรพล    นิพรรัมย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26161
นางสาว  มัทนา    เหมรัชตานันต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23333
นางสาว  ฤทัยชนก    ไล้สวน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19521
นาย  กฤษ    ตันติอนันท์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21437
นาย  สิรวิชญ์    สุหฤทดำรง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25352
นาย  ธนดล    จำปาน้อย            ขอแสดงความยินดีกับผลงานการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “SCG Junior Badminton Championships 2013 ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย”    ( อัลบั้ม 5574 วันที่ 29 มิ.ย. 2556)
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 488 ครั้ง จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน