ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนและ น.ส. ณัชชา แสงโชติ ม.6/7 ที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว 18 ปี รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


          ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัชชา  แสงโชติ ม.6/7 ที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว 18 ปี

รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคนอื่นๆทุกคน

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1.  รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2556  ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. น.ส. ณัชชา  แสงโชติ  ม.6/7

1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

พร้อมได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป

1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

2. ด.ช. พีรดนย์  เติมธนะศักดิ์  ป.5/8

2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

2.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

3. ด.ญ. กฤตพร  เจียรธเนศ  ป.5/C

3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

4. ด.ญ. ภัทรสุดา  ไชยวรรณ  ม.1/7

4.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

4.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5. ด.ช. พชรพล  นิพรรัมย์  ม.3/5

5.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

6. น.ส. มัทนา  เหมรัชตานันต์  ม.3/4

6.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7. น.ส. ฤทัยชนก  ไล้สวน  ม.4/6

7.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

8. นาย กฤษ  ตันติอนันท์กุล  ม.5/8

8.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

9. ด.ญ. กันติชา คุ่ยโล่  ป.5/6

9.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

10. ด.ช. ธีรพงศ์  วัชรชัยนันท์  ม.1/3

10.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

11. ด.ช. พิชญะ  จีนะดิษฐ์  ม.2/6

11.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

12. ด.ช. สหรัฐ  มัชฌิมา  ม.3/4

12.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

13. นาย ธนดล  จำปาน้อย  ม.6/8

13.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

13.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

13.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

 

2. รายการ “กีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2556”

ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2556  ณ สนามกีฬานนท์สปอร์ต จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นาย กิตติพงศ์  ดำรงจิตติ  ม.6/7

1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

2.  นาย สิรวิชญ์  สุหฤทดำรง  ม.6/6

2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

3.  น.ส. ชนนิกานต์  ศิริธนโชติ  ม.5/1

3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 

ม.อลงกรณ์ แสงโชติ

ครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ผลงานการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” และรายการ “กีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2556”


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 591 ครั้ง

Keep