Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนและ น.ส. ณัชชา แสงโชติ ม.6/7 ที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว 18 ปี รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

          ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัชชา  แสงโชติ ม.6/7 ที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว 18 ปี

รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคนอื่นๆทุกคน

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1.  รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2556  ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. น.ส. ณัชชา  แสงโชติ  ม.6/7

1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

พร้อมได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป

1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

2. ด.ช. พีรดนย์  เติมธนะศักดิ์  ป.5/8

2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

2.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

3. ด.ญ. กฤตพร  เจียรธเนศ  ป.5/C

3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

4. ด.ญ. ภัทรสุดา  ไชยวรรณ  ม.1/7

4.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

4.2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5. ด.ช. พชรพล  นิพรรัมย์  ม.3/5

5.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

6. น.ส. มัทนา  เหมรัชตานันต์  ม.3/4

6.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7. น.ส. ฤทัยชนก  ไล้สวน  ม.4/6

7.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

8. นาย กฤษ  ตันติอนันท์กุล  ม.5/8

8.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

9. ด.ญ. กันติชา คุ่ยโล่  ป.5/6

9.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

10. ด.ช. ธีรพงศ์  วัชรชัยนันท์  ม.1/3

10.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

11. ด.ช. พิชญะ  จีนะดิษฐ์  ม.2/6

11.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

12. ด.ช. สหรัฐ  มัชฌิมา  ม.3/4

12.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

13. นาย ธนดล  จำปาน้อย  ม.6/8

13.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

13.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

13.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

 

2. รายการ “กีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2556”

ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2556  ณ สนามกีฬานนท์สปอร์ต จังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นาย กิตติพงศ์  ดำรงจิตติ  ม.6/7

1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

2.  นาย สิรวิชญ์  สุหฤทดำรง  ม.6/6

2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

3.  น.ส. ชนนิกานต์  ศิริธนโชติ  ม.5/1

3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 

ม.อลงกรณ์ แสงโชติ

ครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10119 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24107
นางสาว  ณัชชา    แสงโชติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25364
นาย  พีรดนย์    เติมธนะศักดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21737
นางสาว  กฤตพร    เจียรธเนศ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23227
นางสาว  ภัทรสุดา    ไชยวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21339
นาย  พชรพล    นิพรรัมย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23333
นางสาว  ฤทัยชนก    ไล้สวน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19521
นาย  กฤษ    ตันติอนันท์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24462
นางสาว  กันติชา    คุ่ยโล่
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20644
นาย  ธีรพงศ์    วัชรชัยนันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19986
นาย  พิชญะ    จีนะดิษฐ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19379
นาย  สหรัฐ    มัชฌิมา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25352
นาย  ธนดล    จำปาน้อย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24582
นาย  กิตติพงศ์    ดำรงจิตติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21437
นาย  สิรวิชญ์    สุหฤทดำรง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22208
นางสาว  ชนนิกานต์    ศิริธนโชติ            ผลงานการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “ซียู โอเพ่น 2013” และรายการ “กีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2556”    ( อัลบั้ม 5583 วันที่ 1 ก.ค. 2556) 
  • สัมภาษณ์ ณัชชา แสงโชติ (YouTube)
  •  
  • คลิปการแข่งขัน ณัชชา แสงโชติ (ThaiPBS)
  •  
  • ข่าว ณัชชา แสงโชติ (ThaiPBS)

  • มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 571 ครั้ง จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน