ขอแสดงความยินดีกับ นายนวฤกษ์ แก้วภักดี


           ขอแสดงความยินดีกับ นายนวฤกษ์  แก้วภักดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง B ฝ่าย English Program ที่ได้รับรางวัลที่ 1ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการที่สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัดการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ " How can young people contribute towards ASEAN harmony " โดยในพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 มาสเตอร์ชนกันต์  นันท์ชัย ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง B จะนำนักเรียนเข้ารับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. อาคารสำนักงานจตุรัสจามจุรี เวลา 17.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง

Keep